CatalyticFusion.com

 

Minden bizonnyal már Önt is foglalkoztatta, hogy a világnak nagy szüksége van új energiaforrásra. Az ember tevékenysége az elmúlt évszázadokban nem kímélte a természeti erőforrásokat.

Van megoldás relatív olcsó, környezetszennyezésmentes energia termelésre. Több évtizedes kutatás és kísérleti munka árán a megvalósulás küszöbére ért egy ilyen megoldás, a katalitikus fúzió.

A felvilágosodás alapgondolata, jelszava csupán két szó: Merj tudni!

A katalitikus fúzió is erről szól: Merj tudni! Merj másként, jobban gondolkodni!

A katalízis régóta ismert fogalom, széleskörűen használt a nehézvegyiparban, s élet nélkülözhetetlen része. Lényege: két anyag reakcióját segíteni azzal, hogy a reakcióhoz szükséges küszöbenergia szintjét csökkentjük.

Például hidrogén és oxigén gáz békésen megvan egymás mellett, mígnem egy pici szikra elindít egy láncreakciót, és berobban a keverék. De ha egy darab platinát belerakunk a keverék gázba, annak a felszínén mind a hidrogén, mind az oxigén kötődik, s ekkor már külső energia (szikra) nélkül is megindul a reakció szép lassan, szabályozott módon. Az energiaküszöböt lecsökkentettük!

Az összes életfolyamatunk katalízisen alapul, számos enzim (vitamin) működik az élet minden szegletében.

A katalitikus fúzió is a fenti elvek mentén működik.

A forró (szabályozott) fúzió alapelvét a hidrogén bomba működéséből vették, ahol a deutérium és trícium (nehézhidrogén) egyesüléséhez igen magas energiaküszöb elérése szükséges: kb. 130 millió fok. Ha két deutérium mag fúzióját szeretnénk elérni, az energiaküszöb még magasabb, kb. 500 millió fok. Két hidrogén, netán bór és hidrogén fúziójához még magasabb hőmérséklet kell, ami műszakilag nagy kihívás, és csak nagyon drágán oldható meg. Szó sincs ilyenkor piciny, hordozható reaktorokról!

A megoldás radikálisan eltér a fenti, „izomból” működő alapelvtől. A mi megoldásunk két lépcsőből álló katalízis. (A véralvadás 8 katalitikus lépésből áll!)

Az első lépésben úgynevezett „kondenzált plazmoidokat” hozunk létre szikrakisülés segítségével hidrogénben. Ezek kb. baktérium méretű összekapaszkodott elektronokból állnak. A lényeg: rendkívül intenzív elektromos tér van körülöttük. Ebben az erős elektromos térben felgyorsulnak a kisülés közben keletkezett protonok, s egy elektronnal egyesülve (fuzionálva) elektromosan semleges neutront hoznak létre. Ez a lépés még energia befektetést igényel (körülbelül 0.7MeV).

A második lépésben a frissen keletkezett, lassú neutron azonnal fuzionál a plazmoidon megtapadt protonnal, deutériumot hoznak létre. Ez a folyamat már több energiát szabadít fel, mint amennyi a létrehozásához szükséges volt. Persze további fontos részfolyamatok is szükségesek, de a lényeg a fenti két katalitikus folyamat.

Sajnos a hidrogénbomba elkészítésén dolgozó fúziós kutatók nem tudtak kilépni a saját szűk gondolatmenetükből. Nem ismerték a biológiát, az ottani katalitikus folyamatok tömkelegét. A forrófúziós kutatók nem mertek kilépni a szűk kis „dobozukból”, nem mernek régi, elfeledett szabadalmakat, már megvalósult találmányokat olvasni (Moray, Tesla, Papp, Horváth, stb.)

Ezen a honlapon olvasható az az Infinite Energy Magazinban korábban megjelent 8 részes cikksorozat, amely részletesen leírja a katalitikus fúzió elméleti alapjait:
 

 
 1. Egely - Faces of LENR Part1 (IE151-152).pdf
   
 2. Egely - Faces of LENR Part2 (IE153).pdf
   
 3. Egely - Faces of LENR Part3 (IE154).pdf
   
 4. Egely - Faces of LENR Part4 (IE155).pdf
   
 5. Egely - Faces of LENR Part5A (IE156).pdf
   
 6. Egely - Faces of LENR Part5B (IE157).pdf
   
 7. Egely - Faces of LENR Part5C (IE158).pdf
   
 8. Egely - Faces of LENR Part5D (IE159).pdf
 

Továbbá elkészült annak a videó felvételnek a magyar feliratozása, amely tavaly hangzott el egy amerikai hidegfúziós konferencián erről a témáról
(ICCF24 – International Conference on Cold Fusion):

 

 
 

 

ICCF-25 Presentation -rövid változat
(ICCF-25 Presentation - short video):

 

 
 

 

ICCF-25 Presentation -teljes változat
(ICCF-25 Presentation - full video):

 

 
 

 

Ahhoz, hogy sikerre vigyük a kutatást, fejlesztést, még sok kísérletet kell elvégezni. Ehhez közösségi támogatást keresünk, amiről itt olvashat.

A kutatások eredményeit a közjónak felajánlva publikussá tesszük.